Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας για την εμπορία ανθρώπων (trafficking) στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης φιλοξένησε στις 8 και 9 Δεκεμβρίου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας για την εμπορία ανθρώπων (trafficking), ένα πρόγραμμα δια ζώσης εκπαίδευσης που διοργανώνει το ΚΜΟΠ –…